Dr. Szűcs Inga, fogszakorvos

Diplomámat 1996-ban szereztem.
“Fog-, és szájbetegségek” szakvizsgát 2000-ben, “Konzerváló fogászat és fogpótlástan” szakvizsgát pedig 2010-ben tettem.

Jelentős tapasztalattal rendelkezem a korszerű esztétikai beavatkozások területén.
Szakterületeim közé tartozik a teljes szájrehabilitáció, fémmentes fogpótlások, koronák, hidak, kombinált munkák készítése és a különböző fogmegtartó kezelések: gyökértömés, fémmentes inlay, kerámia héjak.
Mindezen kezeléseket altatásban is rendszeresen végzem.

Tudásomat, a gyakorlati fogásokat a nemzetközi és hazai továbbképzéseken, az Orvosi Kamara szakrendezvényein igyekszem bővíteni, tapasztalatcserére külföldi klinikákra járok, dolgoztam már Írországban és Hollandiában.

Európai Uniós szakvizsgával rendelkezem, angolul és oroszul beszélek.